• Ble orientert: Sverre Rudjord.
  • Taus: Astrid Oppegård.

Det har stormet rundt stiftelsen SMISO i det siste. Vil Støttesenteret for incestofre og seksuelt misbrukte overleve krisen? Men det er ikke bare det siste året som har vært konfliktfylt.

Hamar Arbeiderblad kan i dag fortelle om en virksomhet preget av dårlig styring, misbruk av offentlige midler, store samarbeidsproblemer mellom ledere og ansatte og mellom ledere og styret.

Siden 2009 har styret i SMISO hatt bistand fra advokater og Hedmark Revisjon for å rydde opp i ikke godkjente reiseregninger, en rekke tvilsomme innkjøp begått med SMISOs bankkort, flere kontantuttak fra bank uten at ledelsen kunne redegjøre for bruken av pengene, arbeidskonflikter og en politianmeldelse.

Så prekær er situasjonen for SMISO at Lotteri og stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn med SMISO Hamar. Slik oppsummerer seniortrådgiver Karsten Karlsen Sunde i tilsynet situasjonen i stiftelsen i Hamar:

– Styreleder i stiftelsen sammen med daglig leder har etter en gjennomgang av stiftelsens økonomiske situasjon foreløpig konkludert med at det ikke er grunnlag for videre drift i stiftelsen. Dette skyldes i hovedsak inngåelse av avtale med tidligere daglig leder om kompensasjon og etterlønn, skriver seniorrådgiver Karsten Karlsen Sunde.

Uten dekning

Nylig ble det kjent at tidligere daglige leder Eva Lundby Kristiansen forhandlet seg fram til en sluttavtale som påførte SMISO nærmere 1,2 millioner kroner i kostnader, penger stiftelsen ikke har.

Derfor har SMISO nå vært på frierferd i kommunene på Hedmarken. I tillegg krever staten ved Barne, ungdom og familiedirektoratet (BUFDIR) tilbakebetaling av 615.000 kroner av den statlige støtten.

Det skyldes i hovedsak at styret i SMISO og daglig leder ordnet en sluttavtale det ikke var dekning for. Vertskapskommunen Hamar ble heller ikke orientert om sluttavtalen før den var et juridisk faktum.

Eva Lundby Kristiansen måtte forlate jobben etter en konfliktfylt periode med både brukere og ansatte. Sluttavtalen koster SMISO 1.147.000 kroner og da er advokathonorarer på 152.531 kroner inkludert.

Men det var ikke første gang styret i SMISO og de over 1.000 årlige brukerne av støttesenteret var i hardt vær.

Høsten 2009 gikk styreleder Astrid Oppegård til ledelsen i Hamar kommune med det hun og resten av styret i SMISO oppfattet som økonomiske tvilsomme transaksjoner begått av daglig Eva Søgnebotten, på den tiden aktuell som varaordfører for Ap i Stange.

Det var regnskapsføreren til SMISO som slo alarm overfor Oppegård. HA vet at Oppegård orienterte og rådførte seg med daværende helsesjef Sverre Rudjord og ordfører Einar Busterud i Hamar kommune, som er vertskapskommunen for SMISO.

– Jeg kan bekrefte at jeg ble orientert om situasjonen rundt daglig leder i 2009. Jeg oppfattet det som alvorlig, sier Rudjord til HA.

Anmeldt

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier tidligere styreleder Oppegård (73) til HA.

Hun avviser bestemt å uttale seg om saken og viser til at hun er bundet av taushetsløfter i to sluttavtaler med to tidligere daglige ledere.

Kort tid etter bestemte et samstemt styre i SMISO bestående av blant andre ordfører Anita Ihle Steen fra Ringsaker å politianmelde Eva Søgnebotten for økonomiske uregelmessigheter. Styret mistenkte at private utgifter var belastet SMISO Hamar.

– Dette kan jeg ikke kommentere, sier Anita Ihle Steen (Ap), og viser til nåværende styreleder Thorleif Sørhol Nielsen i SMISO.

I desember 2009 leverte styreleder Oppegård en politianmeldelse, samtidig som prosessen med å fjerne Søgnebotten for alvor var startet. Samtidig ble det kjent i mediene at Eva Søgnebotten ville trekke sin arbeidsgiver for arbeidsretten. To dager i mars 2010 var avsatt til arbeidsrettssaken. Søgnebotten skal ha nektet for ha brukt SMISOS penger til private ærender.Hun ble også konfrontert med hvorfor hennes vikarkontrakt som leder i SMISO på uforklarlig vis var endret, slik at denne plutselig ble forlenget med ett år.

Krevde 800.000 kroner

Styret i SMISO ønsket ingen rettssak og initierte forhandlinger med sin suspenderte daglige leder. Der skal Ap-politiker Søgnebotten ha krevd 800.000 kroner i kompensasjon for å gå av. Hun fikk 130.000 kroner og partene skrev under en sluttavtale.

Dette resulterte også i at anmeldelsen og anklagene mot Søgnebotten ble lagt vekk av politiet. En kilde i politiet bekrefter dette overfor HA.

Styret og ansatte i SMISO hadde brukt penger og krefter på saken.

– Dette var ressurser som i stedet burde kommet en sårbar gruppe mennesker til gode, sier en sentral politiker til HA.

Hjelper mange

Og det er ikke få sårbare mennesker som søker bistand i Støttesenteret for Incest og Seksuelle Overgrep i Hamar. En redegjørelse ført i pennen av nåværende daglig leder Live Haakensveen, som er tilbake i SMISO, viser at 989 mennesker henvendte seg til SMISO fra 1. januar til utgangen av august i år. Det er et snitt på 120 henvendelser i måneden.

Men problemene var ikke over for styret i SMISO etter at Søgnebotten hadde forlatt kontorene. Laila Ophus hadde permisjon fra jobben som daglig leder i SMISO Snart skulle også hun bli felt for å ha brukt SMISOS penger på en måte hun ikke greide å redegjøre for. Ophus skal ha erkjent forholdene og saken ble ikke politianmeldt, men styret måtte igjen på lederjakt.

USA-tur og kjøkkenutstyr

HA sitter på dokumentasjon på at det ble handlet varer og tjenester for store beløp uten at daglig leder kunne dokumentere hva alle kjøpene ble brukt til. Det ble også gjort store kontantuttak - uten at daglig leder kunne gjøre rede for hva pengene var brukt til.

På listen over pengebruk som ikke styret godkjente sto utenlandsturer, båtturer, hotellovernattinger, kunstinnkjøp, innkjøp av sju kjøkkenmaskiner og en rekke med innkjøp i diverse butikker.

Dyktig leder forsvant fort

Live Haakensveen ble så ansatt.Haakensveen var både dyktig og godt likt. Skuffelsen var derfor stor da hun ble lokket vekk av et godt tilbud og ny jobb. Plasstillitsvalgt Elisabeth Strøm ble deretter konstituert i lederstillingen.

Men nå tok styret grep. Daglig leder fikk ikke lenger håndtere pengene i SMISO. Regnskapskontoret utbetalte lønn til de fem ansatte. Styret disponerte resten av pengene – om lag en million kroner etter at lønn og pensjoner var betalt.Dette måtte også etter hvert den nye sjefen, Eva Lundby Kristiansen, forholde seg til. Hun ble ansatt sommeren 2015. Kort tid måtte igjen det politisk valgte styret i SMISO drive krisehåndtering.

Lundby Kristiansen ville avskjedige en ansatt – noe styret definitivt avslo. Konfliktnivået var høyt. Så begynte tilbakemeldingene fra brukerne av støttesenteret å komme inn til medlemmer av styret.

Også brukerne pekte på Lundby Kristiansen som hovedproblemet.

Kritikken fra brukere samt nådeløse og entydige svar fra de ansatte i en medarbeiderundersøkelse gjorde at styret igjen satte juristkompetanse på saken for å kvitte seg med nok en leder.

HA kjenner til at Eva Lundby Kristiansen ikke erkjente noen som helst problem knyttet til sin lederstil, men hun ble likevel tvunget til å forlate jobben. En sluttavtale ble signert og det er summen av denne som nå fører SMISO ut på ny pengejakt. Resultatet av denne jakten er et være eller ikke være for Stiftelsen SMISO.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00