En ny stor samarbeidsavtale innen treindustrien i Innlandet skal signeres, og det er invitert til pressekonferanse.

Inne på møterommet der signeringen skal skje er ledere og representanter fra bedriftene og fra fylkeskommunen både i Hedmark og Oppland samlet. 16 er menn. Kun to er kvinner.

Menn dominerer

En tilfeldighet kunne man kanskje sagt ut fra observasjonen på denne pressekonferansen. Men dette er slett ikke et enkelttilfelle.

HA har gått gjennom ledergruppene til et utvalg på ti bedrifter med base på Hedmarken og sett på kjønnsfordelingen.

Av de til sammen 66 personene som sitter i ledergruppene er 55 menn. Kun 11 er kvinner. Det tilsvarer at én av seks er kvinner.

Fire av bedriftene har ikke kvinner i ledergruppene i det hele tatt.

Av topplederne i de 10 bedriftene er åtte menn, mens kun to er kvinner.

Ser man på Statistisk sentralbyrås statistikk over daglige ledere i aksjeselskaper, var det i fjor 102.809 ledere, mens 30.099 av disse var kvinner.

– Mangfold gir resultat

Hos Norsk Tipping består ledergruppen av fire menn og fire kvinner, og er det eneste selskapet av de ti som har en jevn fordeling. Styreleder Linda Bernander Silseth mener det er en fordel.

– Jeg mener mangfold er det som gir best resultater, uansett om det er kjønn, alder eller egenskaper. I en beslutningsprosess skal man ha motstand og ulikt utgangspunkt. Det er det forsket på, og det skaper innovasjon, sier Silseth, og legger til at også staten, som eier av Norsk Tipping, er opptatt av en balansert kjønnsfordeling.

Hun går langt i å antyde at flere bør satse på kvinnelige ledere.

Lite bærekraftig

– Kvinner er på vei til å bli den mest utdannede gruppen i samfunnet, og da er det dumt ikke å ta i bruk hele befolkningen. Unge jenter suser framover, og jeg vil gå så langt som å si at det er lite bærekraftig ikke å satse på kvinnelige lederemner, sier hun, og kommer samtidig med en liten oppfordring.

– Et lite råd ved ansettelser kan være å kartlegge grundigere og bredere. Finn talenter av begge kjønn og ta en ekstra runde. Bruk litt mer tid på det, sier hun

– Er du fornøyd med å være styreleder for en bedrift med jevn kjønnsfordeling i ledergruppen?

– Jeg er mer enn fornøyd. Vi har tatt et aktivt ansvar og grep for å få det til. Det er godt forankret i styret og det speiles også nedover i organisasjonen. Det er lønnsomt, og det gir et mye bedre internmiljø, sier Silseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00