Gudbjørgsrud måtte svare på en rekke spørsmål fra formannskapsmedlemmer etter at han la fram opsjonsavtalen med AB Invest.

I korte trekk holdt han fast på at kommunen kan gjøre det, selv om de har inngått en samarbeidsavtale med andre eiendomsutviklere om regulering på Tjuvholmen. Thomas L. Jørgensen (Ap) tok opp Tjuvholmen Eiendom, og det svaret de fikk da de ønsket å komme videre med sine planer. De fikk beskjed om at det var mangel på kapasitet på planavdelingen, og at uavklart jernbanetrasé tilsa at saken burde stilles i bero.

Dette tok rådmannen bare delvis til motmæle mot.

– Det er riktig at det har vært diskusjoner i forhold til valg av jernbanetrasé. Jeg er ganske sikker på at et slikt hotellprosjekt lar seg realisere uavhengig av jernbanetrasé, sa Gudbjørgsrud.

Selv om Gudbjørgsrud møtte mye motbør, fikk han også ros for å være offensiv.

– Jeg er enig i ambisjonene for Hamar, men tror politikere og opinionen har behov for å la det synke litt, sa Høyres Michael Oreld.

– Det skjer noe, og det er satt på dagsordenen. Forhåpentlig vil det ende med noe positivt for Hamar, tror Helge H. Karset (BBL).

På begynnelsen av 2000-tallet utløste Buchardts hotellplaner på Koigen et voldsomt lokalt engasjement for området som var en medvirkende årsak til opprustingen av Koigen til et populært friluftsområde.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00