– Det er positivt at det er satt av penger til planlegging, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

– Men foreløpig vet vi ikke hva det innebærer for oss. Vi kjenner ikke til fordelingen av pengene. Det betyr at vi ikke vet sikkert om det kommer penger til InterCity-planlegging eller hvordan fordelingen av penger vil bli på de forskjellige banestrekningene, sier Eide.

Per nå er det i budsjettet kun penger til å planlegge dobbeltspor til Hamar, men ifølge Jernbaneverket kan det være aktuelt å se på finansieringen av hele strekningen.

– Det kan være aktuelt å styrke finansieringen av planleggingen på hele strekningen Sørli-Lillehammer, sier Eide.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00