Eldrerådet ønsker bedre skjerming av pasienter som blir hentet av ambulanse på Løten helsetun.

Når ambulansen kommer med pasienter eller skal hente pasienter, bruker de gjerne hovedinngangen på Løten helsetun. Amund Sigstad tok opp dette under forrige møte i Eldrerådet, da han mener det er svært uheldig, spesielt når det arrangeres ulike tilstelninger i kantinen/vestibylen på helsetunet. Eldrerådet skriver i sitt referat at den som kommer eller blir hentet av ambulanse, bør skjermes best mulig, og at ambulansen i hovedsak bør bruke inngangen på baksiden av bygningen. De påpeker at det er nødvendig med bedre skilting og rutiner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00