Rådmannens forslag om å sette av seks millioner kroner av kommunens nesten 13 millioner store overskudd til en ny kryssløsning ved ungdomsskolen fikk Senterpartiets og Høyre til å ta til motmæle under onsdagens formannskapsmøte. Else Bjørke (Sp) omtalte forslaget som forkastelig. Hun peker på at vegen er fylkeskommunal, og at det ikke er kommunens oppgave å finansiere et nytt kryss her.

– Det er misbruk av innbyggernes skattepenger, sier Bjørke.

Heller ikke hennes partifeller Marte Larsen Tønseth og Kjell Ingar Olsen eller Høyres Kjell-Erik Nordahl synes seks millioner øremerket kryss på en fylkeskommunal veg er fornuftig pengebruk for kommunen.

ØNSKER HELHETLIG LØSNING

Formannskapet stemte fem mot fire for å sette av seks millioner kroner til fond for Løten sentrum, men bestemte at pengene ikke skal brukes bare til nytt kryss, men også til andre tiltak.

– Det er synd at det fortsatt signaliseres at kommunen ønsker å bruke midler på et kryss som er fylkeskommunalt. Vi må bruke overskuddet vårt på tiltak vi er ansvarlige for. Vi hadde mange andre ønsker på lista, sier Tønseth til HA etter møtet og lister opp ladestasjoner for elbiler, nettbrett og næringsutvikling.

– Det er skuffende at flertallet låser seg til å bruke penger på kryss, sier Tønseth.

– Vi kunne sagt seks millioner til fond for Løten sentrum uten å låse penger til et kryss, sier Nordal.

Rådmann Tollef Imsdalens forslag om at kommunen kan finansiere krysset, bygger på at begge de to andre store kryssene lans fylkesveg 166 skal bygges ut i løpet av de kommende årene, både krysset mellom fylkesvegen og Venslivegen og ved søndre jernbaneundergang. Imsdalen sier at han tror det vil ta lang tid før det kommer på plass et nytt kryss utenfor ungdomsskolen i fylkeskommunal regi, og at det er vanskelig å få til en helhetlig løsning i sentrum uten at dette rustes opp.

– VI MÅ VISE VILJE

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) stemte for rådmannens forslag, men med tilleggsforslaget om at deler av de seks millionene også kan brukes til andre tiltak i sentrum. Lilleøkseth sier hun synes det er viktig at kommunen signaliserer overfor fylkeskommunen og Statens vegvesen at nytt kryss er noe de ønsker, og også setter av penger til. Hun minner om at kryssløsningen har ligget inne i planene siden 1996.

– Fra andre prosjekter har vi sett at når kommunen viser vilje og setter av penger, kan det faktisk utløse noe, sier Lilleøkseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00