Noen hytteeiere ved Rokosjøen har søkt teknisk etat om å få etablere hytteveg.

Avtalen med Løiten allmenning som grunneier er i boks, og nå har hytteeierne ved Rokosjøen søkt kommunen om å få etablere veg. Traseen for vegen er i samsvar med den som ble godkjent av kommunestyret ved siste revidering av arealdelen av kommuneplanen.

Hytteeierne skriver at både de og allmenningen ønsker å etablere en enkel bok for å hindre uvedkommende fra å bruke vegen og eventuelle uønskede besøk på hyttene. «I den grad det er nødvendig søkes det derfor også om godkjenning av å sperre vegen for uønsket trafikk med en hensiktsmessig bok», skriver en av hytteeierne.

Bommen vil bli plassert på et egnet sted i samråd med allmenningen. Anlegget er planlagt utført i løpet av oktober, og maskinentreprenør Per L. Tønseth skal utføre oppdraget, står det i brevet til kommunen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00