Høyre-representant Kjell-Erik Nordahl sier han fullt ut støtter at 44 kroner er kostbart for dem som pendler, men at han samtidig er bekymret for at lokal uenighet kan stoppe prosjektet.

– Mitt spørsmål er hvor store konsekvenser det kan få hvis vi legger noe nytt til grunnen, sier Nordahl.

Marte Larsen Tønseth (Sp) mener at formannskapet burde jobbet for lavere takster, uavhengig av hvordan det ville påvirke framdriften i prosjektet.– Det skremmer meg hvis det lokale demokratiet kan stoppe en så stor utbygging. Det tror jeg det er retorisk feil å ta opp. Vi må tenke på innbyggerne våre, og om det skulle stoppe dette prosjektet, – ja, da får det gjøre det, sier Tønseth.

Tønseth stilte forslag om en månedlig makspris og en regel om at snarturer fram og tilbake ikke skal koste så mye, men formannskapet ville ikke gå videre på dette.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00