Løten kommune er med i et interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi. På sikt er målet at dette skal gi både bedre tjenester og bidra til effektivisering. Så langt har mange løsninger bare vært prøve ut i mindre skala, men framover vil prosjektet kommune er med på, kreve midler for å prøve ut eller iverksette løsninger. Rådmannen anbefaler at det i første omgang settes av 500.000 kroner til dette formålet.

I tillegg ønsker rådmannen å sette av én million kroner til såkalt «digitalt førstevalg», altså målet om at det aller meste av kommunikasjon mellom kommune og befolkning skal foregå digitalt. Her må Løten kommune sette seg i stand til å levere gode digitale løsninger. Rådmannen forslår at det settes av penger for å starte dette arbeidet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00