Temperaturen under onsdagens formannskapsmøte steg da saken om bompenger på nye riksveg 3/25 kom på bordet. Rådmannen la opp til at saken, som innebærer en bompengetakst på 44 kroner på Ebru og nedbetalingstid over 20 år, skulle tas til orientering. Det like Senterparti-representantene Marte Larsen Tønseth og Else Bjørke dårlig.

– Jeg synes dette er en defensiv holdning. Løten er en bokommune med mange pendler. Vi skylder innbyggerne våre å prøve å holde kostnadene lavest mulig, sa Bjørke, som ønsket at formannskapet skulle gi et tydelig signal til fylkeskommunen om at prisen må ned.

VEDTOK 60 KRONER I 2014

I 2014 vedtok formannskapet vegutbygging med bompengefinansiering, og at en passering med personbil maksimalt skulle koste 60 kroner på Ebru. Siden da er finansieringsperioden forlenget med fem år og tanksten senket til 44 kroner. Ordfører Bente Elin Lilleøkseth ønsker ikke å gå flere runder for å få taksten ytterligere ned.

– Jeg var i et møte med Stortingets transportkomité. Der var det tydelig at lokal enighet er uhyre viktig, for det er nok av andre prosjekter å bruke penger på. Utfordringen nå er at hvis vi stiller nye krav, vil prosjektet kunne stoppes for videre utbygging, sa Lilleøkseth.

– Selvsagt skal vi kommunisere at vi ønsker lavere takster, men jeg frykter at vi blir sittende med svarteper hvis vi stiller nye krav nå, sa hun.

ET BLAFF AV DÅRLIG KLIMA

Det møtte protester hos Senterpartiet og Else Bjørke.

– Jeg registrerer at ordføreren har sin lojalitet hos transportkomiteen framfor hos innbyggerne i Løten, sa Bjørke og poengterte at hun selv har gått til valg for å jobbe for Løten-innbyggernes beste.

Bjørkes utspill ble ikke stående uimotsagt.

– Slike beskrivelser vil jeg ha meg frabedt. Dette var et personangrep, sa Lilleøkseth til HA etter møtet.

Overfor formannskapet presiserte ordføreren at hennes lojalitet ligger hos velgerne.

– Men jeg refererer til et møte jeg har vært i med transportkomiteen. Hadde jeg ikke orientert formannskapet om hva som ble sagt der, kunne vi begynt å snakke om lojalitet, sa Lilleøkseth.

Til tross for at hun, i likhet med et flertall av formannskapets representanter, stemte for å ta bompengesaken til orientering uten å komme med innvendinger, sier også Lilleøkseth at hun skulle ønske seg en pris på langt under 44 kroner for å passere bommen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00