Tidligere denne uken var statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet selv på befaring på Ånestad. Flere ganger, og senest forrige uke, har nemlig departementet i brevs form støttet opp om Fylkesmannen og Statens vegvesens innsigelser og sagt nei til dagligvarebutikk. Men statssekretæren, som hadde forsøkt å trekke tilbake det siste nei-brevet brevet, ville se området selv. Og Lunde ble tydeligvis så overbevist av grunneiere og lokalpolitikere at departementet nå har snudd i saken.

STILTE MED EGET KART

«Opplysninger vi fikk i møtet i Løten, gjør at Klima- og miljødepartementets avveining i saken har endret seg noe», står det i brevet.

Under møtet på Ånestad stilte grunneier Børre Johnstad med kart for å illustrere hvordan omleggingen av riksvegen kan påvirke handelen i Løten sentrum. Ett av Johnstad og stortingsrepresentant Tor André Johnsens (Frp) argumenter er at en matvarebutikk på Ånestad ikke vil føre til økt biltrafikk, fordi det i all hovedsak vil være bilister som allerede kjører forbi Ånestad, som vil stoppe der for å handle.

«Etter en helhetlig vurdering har Klima- og miljødepartementet komet til at departementet anbefaler at innsigelsen til N1 ikke tas til følge. I vurderingen legger departementet særlig vekt på at den planlagte veiutbyggingen som medfører at riksveien ikke lenger vil gå gjennom Løten sentrum, samt at detaljhandelen nå er begrenset til 2.000 m2», skriver departementet.

Videre skal Samferdselsdepartementet si sin mening, før de to uttalelsene sendes til Kommunaldepartementet, som har siste ord i saken.

ORDFØREREN ER FORNØYD

Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) er glad for den nye vurderingen. Hun var selv med på befaringen tidligere denne uken.

– Dette er veldig bra. To kommunestyrer har fulgt denne saken, og i april vedtok kommunestyret enstemmig ønske om å bygge ut på Ånestad, sier Lilleøkseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00