Som eier av 62 prosent av bygdas areal og med 583 bruksberettigede er Løiten Almenning en stor og viktig aktør i Løten. Nå har styret for Løiten Almenning vedtatt en omorganisering som omfatter alle deler av virksomheten.

– Vi skal styrke organisasjonen framover. I allmenningen står vi overfor et generasjonsskifte. Vi må møte framtida, og vi ser at det er andre krav til hvordan en bedrift ledes i dag enn det var for 20–30 år siden, sier styreleder Tore Sætren.

Sætren sier de skal ha mange nye inn i systemet de neste årene. Blant annet har de nå utlyst stillingen som allmenningsbestyrer.

SATSER PÅ BUDOR OG PUKK

Styret i Løiten Almenning har nå vedtatt å etablere en ny lederstruktur bestående av tre avdelinger under ledelse av allmenningsbestyreren, ved siden av datterselskapene Budor AS og LA Pukk AS.

De tre avdelingene består av eiendomsavdelingen under ledelse av avdelingssjef eiendom/infrastruktur, Budor Sport og Fritid under ledelse av en avdelingssjef og administrativ avdeling under ledelse av kontorsjef. Det betyr blant annet at Budor Sport og Fritid legges inn i morselskapet som en egen avdeling, istedenfor å være et datterselskap. Gjestegården, skitrekket og annen eiendom blir liggende i holdingselskapet Budor AS.

– Tidligere var det eget Budor-styre, men det er borte. Nå har vi fått direkte kontakt. Ny avdelingssjef for Budor Sport og Fritid er Johan Fischer, sier Sætren.

For allmenningen er Budor det store satsingsområdet.

– Vi skal satse mer på Budor og LA pukk. Der ser vi at vi kan vokse, sier Sætren.

MYHRE FÅR NYE OPPGAVER

Stillingen som allmenningsbestyrer er nå lyst ut. Arne Erik Myhre (59) har vært leder i 30 år, men nå vil han bli avdelingssjef for eiendom/infrastruktur isteden.

– Jeg skal bruke litt mindre tid på allmenning enn jeg har gjort de siste 30 årene, sier Myhre.

I løpet av hans tid som leder har det skjedd mye, særlig på utmarksbiten. Fra hovedsakelig å dreie seg om skogsdrift er hytter blitt stadig viktigere.

– Det var veldig mye som ble gjort manuelt da jeg startet opp. Maskinhogsten kom på 80-tallet, sier Myhre.

– Vi må ut på markedet for å ansette ny leder, og vi håper å ha det på plass til sommeren. Arne Erik har voldsomt mye kunnskap, så den som skal ta over etter ham, må ha ham her i noen år, sier Sætren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00