• Demenskoordinator: Guro Brenden i Løten kommune holder foredrag om hvordan en kan møte personer med demens. FOTO: ØRJAN BRENDLØKKEN

– Det nytter ikke å konfrontere en person med demens. Den diskusjonen vil du alltid tape, sier Guro Brenden til de ni oppvakte brannfolkene og feiersvennene, som har tatt turen til Løten denne tirsdagen. De ønsker å lære om hvordan de kan håndtere mennesker med demens.

kurset drosjesjåfører

Guro Brenden og Inger Ruud Veflingstad har nå kurset over 100 personer i Løten i hvordan de skal forholde seg til mennesker med demens. 113 er det nøyaktige tallet, ifølge Brenden selv.

– Vi begynte med drosjesjåfører, butikk- og bankansatte, fordi de yrkesgruppene ofte har kontakt med mennesker med demenssykdom, forteller Brenden.

Målet er ifølge henne å utdanne så mange mennesker som mulig, innen alle samfunnslag og yrkesgrupper.

– Vi er kjent med at det andre steder i landet har vært en utfordring å få til et samarbeid mellom demensteam og brannvesen i kommunene, på grunn av taushetsplikten. Så vi setter pris på å bli invitert hit til Løten, sier branninspektør Terje Bjørnstad.

Flere av kursdeltakerne har tidligere hatt erfaringer med hjemmebesøk hos personer med demens, og det har medført utfordringer.

– Jeg kan huske en inspeksjon jeg hadde en gang, der jeg følte at personen jeg besøkte rett og slett var en fare for seg selv, forteller feiersvenn Rune Lersveen.

Viktig å ta seg god tid

Det er dette med eldre hjemmeboende som ofte kan være en utfordring, spesielt hvis personen også har en demenssykdom.

– Demensteamet i kommunen har ansvar for å kartlegge sikkerheten i hjemmet, og å danne oss et bilde av hvilke tiltak som kan gjøre hverdagen mer trygg for personen. Små og enkle tiltak kan hjelpe stort, som å installere en komfyrvakt, eller å legge en pleksiglassplate under stolen dersom personen røyker, forteller Brenden.

Hun sier det er viktig å ta seg god tid når en snakker med en person med demens.

– De blir veldig vare for lyder, og mister fort fokus. Luktesansen kan også forsvinne, legger Brenden til som en liten apropos siden det er brannfolk som er på besøk.

James Mercer er forebyggende avdelingsleder i brannvesenet, og kan fortelle at rundt 60 personer i året omkommer i brann, og at 75 prosent av disse er i en risikoutsatt gruppe som inkluderer eldre hjemmeboende.

80 til 90 prosent av disse omkommer i sitt eget hjem. Sjansen for å omkomme i en brann er femdoblet for de over 70 år.

– De fleste branner starter i kjøkkenet, sier Mercer.

Han ser viktigheten av å ha et samarbeid med demensteamet i kommunen, slik at denne typen dødsbranner kan forebygges i framtiden.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00