Tiltaksplanen for Hedmark trafikk 2018–2021 ble behandlet av formannskapet i Løten onsdag. Rådmannen har allerede presisert viktigheten av at bussen stopper i Løten hver time.

Mette Stikholmen (Sp) pekte på at områdene av Løten som kun betjenes av skolebussen, bør ha et tilbud i perioder og på enkeltdager hvor skolebussen ikke går. Hun fikk formannskapet med seg på innspillet til Hedmark trafikk, som sier at Løten ønsker bestillingsbuss, også for bare én person, når skolebussen ikke kjører.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00