Den nye strategiplanen er et lederverktøy, som legger føringer for hva oppvekstområdet i Løten kommune skal ha hovedfokus på de neste fem årene. Den er laget på bestilling fra skole- og barnehageeier i form av driftsutvalget med kommunestyret i ryggen. En sammensatt arbeidsgruppe har sammen med ledergruppa i tjenesteområde Oppvekst brukt et år på å utarbeide den.

– Vi har meislet ut tre hovedmål vi skal holde fokus på. Det er å øke kvaliteten på ledelse, øke kvaliteten på arbeid med de psykososiale miljø og øke elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter. Jeg tror disse tre hovedmålene gjør at vi vil se bedre resultater, sier kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren.

– Hvem har fastsatt målet om 40 skolepoeng?

– Det er på bestilling fra driftsutvalget som skoleeier. Ønsket er å komme opp på landsgjennomsnittet. Løten har gjennom år ligget lavere. Vi beveger oss i riktig retning, men vi trenger en strategi med noen klare, opplyste mål.

Strategiplanen ble vedtatt av kommunestyret i god tid før jul. De nyutklekkede strategiene skal innlemmes i virksomhetsplanene i hver enkelt barnehage og skole. Skal det oppnås resultater, trengs det konkrete tiltak.

26. januar har lærerne i Løten planleggingsdag, og da skal planen presenteres for dem.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00