Onsdag åpnet Nav Løten dørene til sitt nye veiledningssenter. Nav holder fortsatt til på Tingberg, men har fått egen inngang og gjennomgått en estetisk oppgradering.

– Dette er et foregangskontor som veiledningssenter. Her er det ingen skranke, men en vert. Det er sånn vi vil at alle Nav-kontorene i Hedmark skal være i framtida, sier Unni Dalsegg, kommunikasjonsdirektør i Nav Hedmark.

HER kan du lese hva HA skrev om sysselsetting av Løtens NAV-brukere i januar. 

– Det er ikke sånn at vi ikke skal hjelpe brukerne, men de som har mulighet til å ordne opp hjemme selv, skal vi oppfordre til det. Får du ikke tilstrekkelig hjelp fra kontaktsenteret (nasjonale telefonnumre, journ.anm.) eller på nav.no, kan du komme hit. Vi skal være et tredje alternativ, sier Kamilla Østli, konstituert Nav-leder.

BØR HA AVTALE PÅ FORHÅND

Det nye senteret rommer tre samtalerom og et par møterom, og på venterommet står to publikums-pc-er folk kan få hjelp til å bruke. Møterommene har pult fra vegg til vegg med tanke på de ansattes sikkerhet.

Noe av det nye ved Nav Løten er at det ikke lenger er like enkelt for brukere å bare droppe innom når de har et spørsmål. Fra mandag 6. mars vil de ha drop in fra 12 til 15 på mandager, onsdager og fredager. Resten av uka tar de imot personer som har gjort avtale på forhånd.

– Mange av dem som kommer på drop in, forventer god service. Det er ofte vanskelig, for da får vi ikke tid til å forberede oss. Vi reduserer åpningstida for drop in, og slik får vi kapasitet til flere planlagte møter. Det er åpent fra 8 til 15.30 hver dag for brukere som har avtaler, sier Østli.

Hun legger til at mange av dem som oppsøker Nav-kontoret, like greit kunne ordnet tingene hjemmefra på egen pc. Den nye linjen vil samtidig frigjøre tid til dem som faktisk trenger hjelp til å ordne opp. Og når folk har spørsmål om for eksempel foreldrepenger eller pensjon, er det beste å finne fram på nett og ta kontakt med Navs nasjonale kompetansesenter, for det er her de kan mest om dette.

HAR 1.000 BRUKERE

Nav Løten har til sammen rundt 1.000 brukere, men det er bare cirka 80 i måneden som får sosialhjelp.

Ved nyttår trådte også aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år i kraft, og fire unge brukere er nå i gang med dette. De er satt til å gjøre såkalte kan-oppgaver i kommunen, altså oppgaver kommunen gjerne skulle ha gjort, men ikke vil ansette noen til å gjøre, som å trille turer med eldre og vaske biler for hjemmetjenesten. Målet er på sikt å få brukerne ut i fast arbeid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00