Ved nyttår ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Regjeringens mål er å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse og gjøre den enkelte bedre rustet til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Alle Nav-søkere og -brukere under 30 år vurderes nå opp mot aktivitetsplikten. Fungerende Nav-leder i Løten Kamilla Østli har stor tro på den nye ordningen.

– De aller fleste vil kunne være i en aktivitet, om ikke 37,5 timer i uka, så noe. Det er et fåtall av brukerne våre under 30 år som ikke gjør noen ting. Noen er under behandling, noen har arbeidsavklaringspenger. Det er litt forskjellig. Det har vært jobbet godt med denne gruppa over en periode. De fleste er ivaretatt på ett eller annet vis. Men nå vil alle få et enda bedre og mer arbeidsrettet tilbud, sier Østli.

EN PLIKT FOR KOMMUNEN OGSÅ

Kommunalsjef velferd Arne Jørstad i Løten sier den nye ordningen er like mye en plikt for kommunen som for brukeren.

– Kommunen har en plikt til å stille med oppgaver, og brukeren har en plikt til å delta på de vilkår som blir satt, hvis ikke vil det ha konsekvenser, slik det er for alle i arbeidslivet, sier Jørstad.

Kommunen har etablert en stillingsbank med oppgaver, så får Nav-veilederne jobben med å finne riktig person til riktig oppgave. I banken vil det fylles på med oppdrag kommunen gjerne skulle gjort, men som de ikke vil ansette noen til å gjøre, som for eksempel å hjelpe til i barnehager, vaske kommunale biler eller gå turer med eldre.

– Poenget er at det skal være meningsfull aktivitet, sier Jørstad.

TETTERE OPPFØLGING

I Løten går antallet Nav-brukere under 30 år opp og ned, men det ligger stort sett mellom 20 og 40 personer. Østli tror den nye ordningen kan åpne noen nye muligheter for brukerne.

– Dette tvinger fram en tettere oppfølging fra veileder, og det kan åpne flere muligheter. For eksempel kan en som får oppgaver ved helsetunet se at han eller hun har lyst på en sånn type jobb, kanskje ønske å bli helsefagarbeider og begynne på skolen.

– I andre tilfeller kan vi få tilbakemeldinger fra arbeidsgivere om at det faktisk ikke fungerer, og da må vi prøve noe annet, sier Østli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00