Sundbø har mottatt en rekke priser for sitt arbeid. På Mattisrud skal hun, i tillegg til å holde foredrag, demonstrere vask av ull under Sauens dag den 28. mai. Det blir karding og toving for barn, demonstrasjon av spinning av ull og Hedmark fylkeslag for Gammalnorsk spælsau har informasjonsstand. Det blir salg av produkter og presentasjon av ulike saueraser som beiter i området. Ikke minst skal Mattisrud-sauene slippes ut på sommerbeite, noe publikum kan få se på.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00