Derfor inviterte de hele skolen med på en trivselsdag med aktiviteter ute i skolegården, tegning og pizza til lunsj.

– Dette er en dag vi skal trives! forteller Vetle Bondal (11), som sitter i elevrådet sammen med blant andre Pernille Flatha (11).

–Det er vi som har planlagt denne dagen. Alle skal gå rundt med klassa si på forskjellige stasjoner. Der skal de gjøre ting som skaper et godt miljø. Og til lunsj skal vi spise pizza, forteller Pernille.

– VI SCORET IKKE GODT NOK

Bakgrunnen for at trivselsdagen kom i stand, er Fylkesmannens prosjekt Kultur for læring. Kultur for læring har ett hovedmål: «Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.» Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Høgskolen i Hedmark og professor Thomas Nordahl og skolene.

Prosjektperioden strekker seg fra 2016 til 2020, og det gjøres kartleggingsundersøkelser blant annet av miljøet på den enkelte skole annethvert år. Den første undersøkelsen, gjort i fjor, viser at trivselen blant elevene på Ådalsbruk med fordel kan bli bedre.

– Etter å ha sett resultatene av undersøkelsen, ville vi sette inn noen tiltak. Vi har ønsket å ta tak i trivselen blant elevene, for der scoret vi ikke godt nok, sier rektor Heidi Amundsen.

Hun peker på at Ådalsbruk er en liten skole med små klasser. Hun mener det kan ha innvirkning på hvordan elevene opplever skolehverdagen.

– I små klasser er det ikke sikkert alle finner sin match, sier Amundsen.

lot fag være fag

Elevrådet er godt kjent med undersøkelsen. De ble utfordret på å finne på noe som kunne gjøre trivselen bedre. Tirsdag satte hele skolen matte og norsk til side og brukte tiden på å ha det moro sammen med lek og aktiviteter.

Elevrådsrepresentantene Vetle og Pernille sier at de synes det er veldig viktig at alle trives på skolen og har gode venner der.

– Alle må ha noen å gå til hvis de er alene, sier Pernille.

De to 11-åringene er ikke i tvil og at det å leke sammen gjør trivselen bedre.

– Da blir vi kjent med flere, sier Vetle.

For en stund siden arrangerte Ådalsbruk-elevene et innbringende julemarked. 2/3 av pengene gikk til SOS barnebyer, resten skulle gå til noe hyggelig på skolen. Elevrådet valgte å bruke pengene til å bestille pizza under trivselsdagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00