Løten arbeids- og opplæringssenter (LAOS) er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, opplæring og sysselsetting til voksne i Løten med behov for bistand.

Antall brukere varierer, men ligger gjerne på 35–40. Blant annet har de deltakere fra Nav inne på arbeidspraksis.

LAOS driver vaskeri, ved- og service, voksenopplæring og har ulike aktivitetstilbud. Nå skal alt samlokaliseres.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00