I forbindelse med jordbruksforhandlingene for 2018 er prisnedskrivingstilskuddet på norsk potetsprit foreslått avviklet av Landbruks- og matdepartementet.

En forutsetning for å få tilskuddet i dag er at potetene som brukes til spritproduksjon, ikke skal kunne brukes som matpoteter, enten fordi de er for små, har skader eller er til overs.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00