En branntilsynsrapport sier at ovnene må byttes. Dette alene vil koste rundt 1 million kroner.

I tillegg har Løten kirke en rekke andre restaureringsbehov: I våpenhuset flasser malingen. I trapperommet opp til galleriet er det store sprekker i murpussen, som faller av. Ytterdøren trenger en overhaling. Kirken har pusskader utvendig, blant annet på spirene rundt tårnet, som murpuss ramler ned fra. Muren rundt kirkegården er så sliten at det ifølge en ny rapport fra Castor Kompetanse AS bare er et tidsspørsmål før den faller fra hverandre. De store portene trenger en overhaling. I tillegg trenger kirken tyverialarm og sprinkleranlegg.

ARVET PENGER TIL OVNER

– Ovnene er viktigst. Der har vi fått en anmerkning fra brannvesenet, forteller kirkeverge Lars Linholt.

Fyringsanlegget i Løten kirke er fra 1925. Disse ovnene har vært eneste varmekilde siden da.

I branntilsynsrapporter de senere årene har ovnene vært kommentert som en anmerkning. I fjor gikk det over fra å være anmerkning til avvik, med pålegg om at saken tas opp i kirkelig fellesråd omgående, og at det utarbeides en handlingsplan for når og hvordan ovnene skal skiftes.Kirkelig felleråd har bevilget midler til prosjektering, og Riksantikvaren har fått en prosjektbeskrivelse. Men kirken er avhengig av å ha kommunen på laget. Derfor utarbeidet de, ved hjelp av Castor Kompetanse AS, et hefte med innspill til kommunens økonomiplan.

STRENGE REGLER

Kirkevedlikehold er komplisert. Det er ikke sånn at man bare kan smelle opp varmepumper.

– Kirken er bevaringsverdig. Da er reglene for hva som kan gjøres strenge. Vi må gjøre ting på gamlemåten for at Riksantikvaren skal godkjenne det, sier Linholt.

Mona Myrvang Nygaard er leder i Menighetsrådet i Løten. Hun bekymrer seg for murpussen som ramler ned fra fialene, eller spirene, rundt tårnet. – De slipper stadig litt. Når kommer det et stort flak ramlende? undrer hun, før hun presiserer at det ikke er sånn at folk skal være redd for å komme til gudstjeneste.

Nygaard bekrefter at fyringsanlegg er det mest prekære.

– Det må gjøres noe med. Ovnene sluker i tillegg strøm. Totalt er det mye etterslep, sier menighetsrådslederen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00