I tillegg til de 19.559 timene, ble det i fjor utført 598 timer betalt praktisk hjelp hos 23 brukere gjennom småjobbsentralen. Åtte hjelpere har vært involvert i denne tjenesten, og flere av disse er også involvert i andre tjenester hos Frivilligsentralen i Løten.

Antall frivillig-timer i Løten har økt med rundt 2.000 i året de siste årene. Det skyldes at Frivilligsentralen de siste årene har fått flere aktiviteter. «De frivillige gjør en utmerket innsats for samfunnet og er til uvurderlig hjelp i lokalmiljøet.

De frivillige fortjener en stor takk for sin innsats, for de er de som bærer hele organisasjonen», skriver styret i sin årsmelding for 2016.

Hver fredag møtes frivillige til kaffekos i Løten, og selv om sentralen i dag er godt rustet med arbeidskapasitet, trenger de stadig flere som vil være med og gjøre en innsats.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00