Tirsdag var representanter fra departementer, direktorater og Statens vegvesen på befaring på Ånestad. Etter at Fylkesmannen har sagt nei til bygging av dagligvareforretning, men kommunen og grunneiere fortsatt presser på, har saken havnet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) bord. Tidligere i høst møttes kommunen og Fylkesmannen til mekling, men dette møtet førte ikke fram.

– Formålet nå er å få saken så godt opplyst som mulig før det fattes et vedtak, sier Liv Kristine Mortensen fra planavdelingen i KMD.

FORRIGE RUNDE VAR I 2007

Dette er ikke første gang departementet er borti butikkbygging på Ånestad. Også for ti år siden var saken oppe. Kommunen og Fylkesmannen var like uenige da som nå, men plansjef Yngvar Pederstad i kommunen mener det ikke er snakk om noen repetisjon, selv om Fylkesmannen og Statens vegvesens innsigelser er de samme nå som for ti år siden.

– Det er med undring kommunen registrerer at innsigelsen mot detaljvarehandel står like sterkt som for ti år siden. Vi mener det er en helt ny situasjon vi er inni, og en helt ny sak, sier Pederstad.

Fylkesmannens og Statens vegvesens hovedargumenter er at butikk på Ånestad vil svekke Løten sentrum, og at det er lite gunstig med tanke på trafikkavvikling.

TENKER PÅ MILJØET

Siden 2007 er det vedtatt utbygging av Riksveg 3/25 med toplans vegkryss ved Myklegard. Omleggingen av vegen vil også bety at mye trafikk styres bort fra Løten sentrum. Det mener kommunens representanter og grunneier Børre Johnstad forsterker behovet for butikk på Ånestad.

Hanne Finstad, seksjonsleder hos Statens vegvesen, sier likevel at prinsippene er de samme nå som i 2007: Butikk på Ånestad vil svekke handelen i Løten sentrum, og det vil føre til mer bilkjøring.

– Vi er veldig klare på at det er et egnet område for plasskrevende varer, men ikke detaljvarehandel, sier Finstad.

Statens vegvesens synspunkt støttes av miljøverndirektør Jørn Georg Berg hos Fylkesmannen. Han henviser til SMAT-planen (samordnet miljø-, areal- og transportutvikling), som sier at detaljvarehandel skal legges til etablerte tettsteder for å være mest mulig klimavennlig.Nå skal mulighetene for utbygging på Ånestad behandles videre av KMD, som venter på uttalelser fra andre departementer, før planavdelingen lager en faglig uttalelse til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00