– Bestanden har vært stor lenge. Vi er i ferd med å få den ned på ønsket nivå, men jeg har en mistanke om at vi har hatt en svak økning igjen nå, sier oppsynsmann Terje Nilsen.

At elgen storkoser seg i Løten, er det ingen tvil om. Dyrene forsyner seg godt av blåbærlyng og ikke minst furu, noe som fører til økonomiske tap for skogbruket, men Nilsen forteller at beiteskadene nærmer seg et akseptabelt nivå.

FÅR LOV TIL Å VINTERFÔRE

I sommer fastsatte Landbruks- og matdepartementet en ny forskrift med tiltak for å begrense spredningen av skrantesyke. Her står det blant annet at det i en rekke fylker, som Hedmark, er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet. Løten har dispensasjon fra dette for å holde elgen unna vegen, fordi det er så voldsomt mange dyr akkurat her. Løten-elgen finner fôr ved Rokosjøen om vinteren. Det er der problemet med beiteskader er størst.

– Rundt beiteplasser spiser den opp all furua. Når det er lite snø, starter den med blåbærlyng, så går den på furua, sier Nilsen.

GOD JAKTSESONG

En god jaktsesong har likevel bidratt til å begrense elgbestanden noe. I Løten er det skutt 69 dyr så langt.

– To jaktlag mangler hvert sitt dyr, pluss noen tilleggsdyr, forteller Nilsen, som regner med at et resultat på 100 prosent.

– Det har gått bra i Løten og likeens i Vang. Totalt mangler det fem dyr i Vang, legger han til.

Dette spiller selvfølgelig også en rolle for Løten, for elgen er ikke helt stødig på hvor kommunegrensene går. I Løten kan de dessuten vise til en økning i antall jegere. I høst har 17 jaktlag, hvert av dem bestående av cirka sju jegere, vært i sving.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00