Brand Factory Norge AS har fått tillatelse til å montere opp nytt reklameskilt på bensinstasjonen på Ånestad.

Ønsket er å omprofilere bensinstasjonen, og som et ledd i dette må reklameskiltene byttes ut med nye. Dette har kommunen nå gitt tillatelse til. Reklameskiltene skal monteres på fasaden. Det er ikke sendt ut nabovarsel i forbindelse med tiltaket, da ingen naboer anses berørt.

Virksomhetsleder Sigurd Dæhli i Løten kommune minner om at kasserte løsøregjenstander skal bringes til lovlig avfallsanlegg, men mindre det skal brukes videre på annen måte. Tillatelsen er gyldig i tre år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00