Ved Frivilligsentralen i Løten er helsestasjonen for eldre på plass, et rimelig nytt tilbud i regi av kommunens helsesøster Grethe Andreassen. Der kan eldre på over 65 år stikke innom for å snakke med helsesøsteren. Hos henne kan de få råd om kosthold og ernæring, tips til fallforebygging, hjelp med skjemaer som må fylles ut for å søke om hjelpemidler, og kanskje også et ørlite spark i baken for å holde seg i aktivitet. Det er nemlig Andreassens store kjepphest:

Les også: Hun lager fantastisk mat for beboerne på Helsetunet i Løten.

– Det er mange som setter seg ned og blir sittende stille når de har smerter, men det er sjelden farlig å bevege seg litt. Snarere tvert imot. Så jeg pusher på for mer fysisk aktivitet.

forebygger ensomhet

Hun forteller at smerter og dårlig balanse ofte kan gi negative ringvirkninger. En del eldre er ensomme, og mange vegrer seg for å gå ut fordi de er dårlig til beins. Og sitter du mye alene, har du gjerne ekstra god tid til å kjenne på om du har noen vondter.

– Er du i bedre fysisk form, vil det også forebygge ensomhet. Da er det lettere å komme seg ut også. Og man er aldri for gammel til å begynne å trene. Faktisk er det sånn at jo eldre du er, jo bedre effekt har du av treningen. Og alt av aktivitet er bra, det kan være å pusle litt på kjøkkenet og lage seg kaffe, sier Andreassen.

SKLIMATTER OG REKKVERK

Helsestasjonen for eldre ved Frivilligsentralen har rimelig smale åpningstider: to timer annenhver tirsdag. Men Andreassen har allerede en gruppe på Frivilligsentralen, Samhold, hver mandag. Og etter hvert ser hun for seg temakvelder om for eksempel hørsel og syn, tannhelse, kulturtilbud for eldre og legemidler.

Helsestasjonen har så langt ikke vært nedrent av besøkende, men Andreassen har tro på at flere vil komme innom når tilbudet blir bedre kjent. I juni tar hun en evaluering av hvordan tilbudet har fungert de første månedene.

Vanligvis har Andreassen kontor på Helsetunet. Hovedjobben hennes er forebyggende helsesamtaler alle på 77 år får tilbud om.

– Den generasjonen som er eldre i dag, er ikke så vant til forebygging. Mange tror de må være syke for å få besøk av meg, men sånn er det ikke. Jeg vil jo helst komme inn og forebygge før de blir syke.

Noen av de enkle tipsene som går igjen, er å fjerne filleryer det er lett å snuble i, legge antisklimatte i dusjen, ha litt lys på om natta, så du ikke ramler på veg til toalettet, bruke brodder, strø og montere opp rekkverk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00