Det er omtrent 77.000 personer med demens i Norge, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen

Minst 4.000 av disse er under 65 år

Skyldes forskjellige sykdommer eller skader i hjernen

Tegn på demens kan være begynnende hukommelsessvikt, problemer med å utføre dagligdagse oppgaver, og gradvis tap av språk

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00