Ungdommens hus i Løten åpner offisielt førstkommende lørdag, noen måneder etter opprinnelig plan som var til skolestart i høst.

Det tidligere Idrettens Hus ved fotballstadion i bygda skal bli boltreplass for ungdom i alderen 13–18 år, etter at tilbudet ved Sentralen miljøsenter ble avviklet.

– Tanken er at det skal være et samlingssted for ungdom, en møteplass med lav terskel, hvor ungdom kan henge og gjøre ting, sier SLT-koordinator i Løten kommune, Marius Birkeland Nielsen.

ungdommen skal forme

Løten kommune ervervet lokalene fra Løten fotballklubb for 1,5 millioner kroner etter nyttår, og i avtalen har fotballklubben fortsatt tilgang til lokalene en dag i uka og 18 helger i året, i tillegg til fast kontorplass.

Siden overtakelsen har lokalene fått et ansiktsløft, blant annet med nytt kjøkken, og det er oppussingen som har tatt lengre tid enn forventet.

– Vi ville ha det skikkelig før vi åpnet, og har også malt fire strøk på alle vegger. Det er store arealer, sier Birkeland Nielsen.

Etter at håndverkerne har gjort sin jobb, er det framover opp til ungdommen hva de nyoppussede lokalene skal brukes til.

– Det skal være brukerstyrt. Ungdommen skal selv være med på å fylle huset med innhold, forteller Birkeland Nielsen.

Arbeidet skal håndteres av et eget styre bestående av ungdom fra bygda, og fire representanter er allerede på plass.

– Det er en veldig engasjert gjeng, men vi håper å få med et par til i styret etter lørdag.

håper på flere brukere

Det blir åpent for alle nysgjerrige fra klokken 12 til 14 lørdag, før ungdommen tar huset i bruk utover kvelden. Birkeland Nielsen håper mange foreldre benytter anledningen til å ta en tur innom.

– Vi ønsker å få foreldrene til å tenke at dette er et sted barna skal være, sier han.

Et viktig element i vedtaket om å flytte ungdomstilbudet fra Sentralen var et ønske om å få flere brukere til tilbudet. Det nye ungdomshuset vil ha kort veg til skateparken, idrettsbanene og mekkeverkstedet på Løten ungdomsskole.

– Vi håper på en synergieffekt der ungdommen knytter nye kontakter, og de som ikke driver med en aktivitet fra før, kanskje begynner med en etter å ha vært her, sier Birkeland Nielsen.

Lions Løten har for øvrig gjort ungdomshuset til gjenstand for sin innsamlingsaksjon, og vil være til stede på lørdag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00