– Den eksisterende vegen har tidvis store framkommelighetsproblemer, og vi ser derfor fram til at ny og bedre veg nå kan komme på plass, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag i statsråd om utbygging av riksveg 3/25 fra Ommangsvolden til Grundset. Saken er nå sendt til komitébehandling, før den senere skal opp til behandling i Stortinget.

Gang- og sykkelveg

Prosjektet omfatter bygging av 26,6 kilometer ny veg. Av disse blir 16 kilometer firefeltsveg. I prosjektet ligger det også bygging av 8 kilometer gang og sykkelveg.

– Et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum vil utvilsomt også bli verdsatt, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen skriver at byggestart for OPS-delen (offentlig-privat samarbeid= av prosjektet trolig blir i første halvdel av 2018. Kostnadene for å bygge ut vegen er beregnet til 5,1 milliarder kroner.

Prosjekteringsleder i Statens vegvesen, Arne Meland, forteller at de er i rute med avhogging i traseen til den nye vegen. Forutsatt at Stortinget vedtar at vegen skal bygges ut, vil de begynne med delene av prosjektet som ikke er OPS-prosjekt i 2017.

– Vi vil gjøre diverse tiltak ved Grindalsmoen i Elverum og Ånestad i Løten. Ved Ånestad vil vi bygge gang- og sykkelveg fra Brandsrudvegen til Ånestad, og vi vil bygge lokalvegnettet inne på Ånestad, sier Meland.

Kunne startet i 2016

I et brev til samferdselsministeren spurte ordfører Bente Elin Lilleøkseth i 2014 om ministeren kunne forsikre at prosjektet ikke ville bli forsinket av at det skulle gjennomføres som et OPS-prosjekt. Hun påpekte der at det lokale vedtaket gjorde at byggingen kunne komme i gang våren 2016 med planlagt ferdigstilling høsten 2018.

I svaret fra minister Solvik-Olsen står det at det er en sentral forutsetning fra regjeringen om at OPS ikke skal føre til at vegen er ferdig på et senere tidspunkt enn ved tradisjonell gjennomføring.

Lilleøkseth forteller at hun er skuffet, selv om regjeringen nå har lagt fram forslag om utbygging av vegen.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke holder ord, og jeg stoler ikke på regjeringen, sier hun.

Hun mener det er synd at man ikke allerede er i gang med utbyggingen.

– Etter planen lå det an til at den kunne bygges fra 2016–2018. Det er synd for dem som må bruke bilen til jobb, og for dem som kjører gjennom regionen, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00