Tanken om Bøndernes Hus kom på bordet under et styremøte i Løiten landmandsforening i 1919. I 1931 ble det nedsatt en bygekomité, og fire år senere sto huset ferdig.

I 2006 var huset i så dårlig forfatning at kommunestyret vedtok å rive bygningen, men et andelslag på 130 personer fikk til slutt reddet Bøndsen.

Huset leies ut til en rekke arrangementer, men det er plass til flere leietakere og flere enkeltarrangement.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00