Løten kommune søkte Statens vegvesen om gangfelt fra Spånestadvegen over fylkesveg 167 ved Østvang skole. I svaret ber Statens vegvesen kommunen ordne en enkel overgang selv.

I brevet til Statens vegvesen ba kommunen om gangfelt, samt en overgang over grøfta mellom fylkesvegen og gang og sykkelvegen. I svaret skriver Statens vegvesen at gangfelt er et tiltak for å bidra til å avvikle trafikk når det er gående og kjørende av betydelig volum, men at det vil kunne bidra til dårlig trafikksikkerhet når fotgjengertrafikken er liten. Likevel mener Vegvesenet at det bør gjøres tiltak for gående og syklende på stedet. De mener en god løsning vil være å etablere en overgang over grøfta mellom fylkesvegen og gang og sykkelvegen, slik kommunen foreslår i brevet, og mener dette er tilstrekkelig sikkerhetstiltak. Statens vegvesen gir kommunen klarsignal til å starte arbeidet, og de minner samtidig om at arbeidet må utføres i henhold til deres håndbok.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00