Det har ikke blitt bygget nye tilfluktsrom her i landet siden 1997, men fortsatt kryr det av gamle bomberom, både i byene og på bygda. Dog er markedsføringen av dem heller dårlig.

Det var i sommer Bjørn Haastøl fra Løten kontaktet kommunen og deretter Sivilforsvaret for å forhøre seg om hvor i Løten man kan søke beskyttelse hvis det skulle smelle.

– Jeg hadde vel sikkert for mye tid… humrer Haastøl, og legger til at han begynte å fundere på dette med tilfluktsrom etter at Ap-politiker Jan Bøhler hadde brakt situasjonen i Oslo på banen.

Haastøl sier at han ikke er redd for at det skal regne bomber fra Putin, men når det nå først finnes tilfluktsrom, mener han informasjonen om hvor disse befinner seg, burde være tilgjengelig. På Løten kommunes hjemmesider står det ingenting om bomberom.

20 STEDER BARE I LØTEN

Totalt har finnes det 20 tilfluktsrom spredt rundt i Løten kommune. Samtlige rom er private. Det betyr at de er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen. Eieren har ansvar for vedlikehold.

Per Arne Einerud er sivilforsvarsadjutant med god oversikt over tilfluktsrommene i Hedmark. Han forteller at forskjellen mellom offentlige og private tilfluktsrom er hvem de er ment å beskytte, og hvem som har vedlikeholdsansvaret. Offentlige tilfluktsrom er bygd for å verne de menneskene som måtte befinne seg i nærområdet og som ikke har tilgang på privat tilfluktsrom. Disse er det kommunen som eier og vedlikeholder. Men i Løten finnes det ingen offentlige bomberom.

– I landkommuner er det vanlig at tilfluktsrommene er private. Det er mer i de største byene – byer myndighetene regner at er mer utsatt for en trussel – du finner de offentlige tilfluktsrommene, sier Einerud.

LAGER OG GARDEROBER

I sin tid var det er krav fra myndighetene om at bygg av en viss størrelse og med en viss menneskelig aktivitet skulle ha egnet tilfluktsrom. I 1997 var dekningen så god at det ikke lenger var behov for å bygge nye. Likevel er regelen at eksisterende rom skal holdes ved like. Men om et bygg rives, trenger man ikke erstatte tilfluktsrommet.

Hvis det skulle smelle, sier regelen at rommet skal være klart til bruk innen 72 timer etter at alarmen går. De fleste rommene brukes nemlig i dag til lagring av utstyr, men en sånn bruk er positiv, ifølge Einerud.

– Det er viktig at rommene blir brukt til noe fornuftig, som for eksempel lagerplass. Da blir de tatt vare på. De tilfluktsrommene som forfaller, er de som bare står der uten å bli brukt, sier Einerud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00