– Generelt er det gode isforhold på alle små og mellomstore vann i området. Men på smale steder av vann og alle steder hvor det er strømmer under isen, kan det være farlig, sier Kvambekk.

Han antar at Stor-Bronken er sammenlignbart med Rokosjøen, og at isen skal være farbar flere steder, men at det er viktig å være obs på hvor man ferdes.

– De store flatene er ofte de tryggeste når isen først har lagt seg. Jo smalere det er, dess farligere er det. Generelt er det ingen vann som er trygge, sier han.

NVE leverer tjenesten varsom.no, og folk sender inn observasjoner om isen på ulike vann. Kvambekk har også gode råd for å undersøke hvor tykk isen er.

– Bruk øks eller lignende og hogg hull i isen. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel. Bruk kart og se etter myrområder og bekker og unngå de områdene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00