MC-klubben på Bergshøgda har lenge vært en liktorn for Ringsaker kommune.

Det har gjennom årene vært mye bruk rundt Hells Angels i Ringsaker, og i 2011 erklærte formannskapet at MC-klubben var uønsket. Det ble fastslått at man skulle motarbeide miljøet med lovlige midler.

–Dette er et miljø vi ikke vil være bekjent av, sier ordfører Anita Ihle Steen.

– Vi har prøvd å stramme inn, og satt fokus på dette med lover og regler. Kommunen sitter med sin verktøykasse, politiet har sin.

Selv har Steen over 5000 venner på Facebook, og forstår at det kan være vanskelig å ha oversikt over alle.

– Det har man strengt tatt ikke full kontroll på, men jeg har den rollen jeg har, og det er folk jeg ikke har godtatt som venner og det er noen jeg har fjernet, sier hun.

– Man bør være oppmerksom der det er tydelig bruk av symboler og begreper, avslutter Steen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00