- I Hedmark vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning knyttet til kraftig nedbør og flom i små, bratte, masseførende sidevassdrag som kan bryte ut av sitt normale løp. Knyttet til slike hendelser er det også ofte problemer med flom- og jordskred. Hyppigere og mer intens nedbør vil dessuten gi økte utfordringer med overvann, sier Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforsker i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier sjefingeniør i NVE, Paul Christen Røhr.

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag.

- I Hedmark er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig at man planlegger for alt vannet. Mange bor spredt og ofte langs mindre bekker og elver, tettstedene ligger mange steder på elvevifter eller langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt. Og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, forteller Røhr.

Klimaprofil HedmarkKlimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

Overleveringen av klimaprofilen skjer i fylkeshuset på Hamar, torsdag ettermiddag.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Hedmark. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer. Alle fylker i Norge har nå fått en klimaprofil.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00