I oktober i fjor kom nyheten de ansatte ved Hedmark fengsel hadde håpet å unngå: Regjeringen har bestemt at antallet fengsler skal ned, og at Bruvoll fengsel i Nord-Odal er blant de seks som skal avvikles.

Både fengselet og de ansatte er underlagt Hedmark Fengsel, som også inkluderer fengslene på Ilseng og i Hamar. En nedleggelse berører ansatte i form av nedbemanning på alle de tre stedene.

LES OGSÅ: 40 lokale fengselsansatte kan miste jobben

18. februar sendte Arbeiderpartiet og LO i Hedmark et felles brev til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å sikre at de ansatte følges opp i en vanskelig tid.

Ber om ekstra penger

I brevet krever Ap og LO at det bevilges såkalte omstillingsmidler til Hedmark fengsel gjennom det reviderte statsbudsjettet.

«Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Hedmark er kjent med at det ikke er tilgjengeliggjort omstillingsmidler for Kriminalomsorgsdirektoratet, og at tillitsvalgte fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har meldt dette til medlemmer av justiskomiteen og til statssekretær Knut Morten Johansen», står det i brevet som er signert LOs distriktssekretær Odd Erik Kokkin og Hedmark Ap-leder Anita Ihle Steen.

De to skriver videre at de er svært bekymret for situasjonen:

– De fengselsansatte gjør en viktig jobb for samfunnet, og flere står nå i fare for å bli stående uten jobb. Området av Hedmark som mange av disse bor i, har få andre aktuelle arbeidsplasser, og vi er bekymret for muligheten disse har til å komme raskt i arbeid igjen.

– Uforståelig nedleggelse

Kokkin og Steen trekker fram at nedleggelsen skjer samtidig som at medier og tillitsvalgte melder om ny økning i soningskøene og flere henleggelser av saker. De mener derfor vedtaket framstår som paradoksalt og uforståelig.

LO og Ap i Hedmark ber om at både stortingsrepresentanter, justiskomiteens medlemmer og de folkevalgte fra Hedmark ser sitt ansvar og prioriterer alle de som nå går en utrygg sommer i møte.

Ønsker rask behandling

I brevet står det videre at samarbeidskomiteen i Hedmark stiller seg undrende til at Stortinget ikke allerede i årets budsjett så behovet for å bevilge omstillingsmidler i møte med oppsigelser av de fengselsansatte.

– Vi ber om at det snarest mulig stilles omstillingsmidler til rådighet, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Midlene må direkte hjelpe de som nå står uten arbeid, samt støtte vertskommunens arbeid for å håndtere omstillingssituasjonen som er skapt, avslutter Kokkin og Steen i brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00