Besøksmessig var 2017 et normalår for Hamar kino, med 171.000 besøkende, etter 2016 som var et jubelår.

Økonomisk kan kinoen vise til et regnskapsmessig mindreforbruk på 740.000 kroner.

Kinoen selv ønsker å sette pengene til fond, for å bruke til framtidige investeringer.

Planen er å kjøpe inn nye stoler til sal én, samt foreta en mindre ombygging. I alt er dette beregnet koste 4,3 millioner kroner. I tillegg ønsker kinoen å utvide sitt fellesareal ved å ta over garderobearealer og toalettanlegg i Folkets Hus. Dermed kan kinoens fellesareal økes betraktelig. Denne ombyggingen er kostnadsberegnet til 2,5 millioner kroner.

Årsmelding og årsregnskap legges fram til orientering for formannskapet 23. mai, mens det er kommunestyret som har vedtaksmyndighet overfor kinoen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00