Før sommeren vedtok Hamars politikere en offensiv satsing på Hamar sentrum. Ett tiltak i den forbindelse er å utvikle gatekunst-prosjekter i samarbeid med eksisterende miljøer og profesjonelle miljøer. Byer som Drammen, Bergen og Oslo har satt i gang egne gatekunstprosjekter, og mange har sikkert sett veggmalerier på besøk i disse byene.

Initiativ kokte bort

Veggen på bildet ligger ved Triangelgården. Her ble det faktisk tilbake i 2013 tatt et initiativ fra en interessent som ønsket å gjøre noe med veggen, men kommunen hadde ikke den gangen av avklart holdning til slike initiativ, og det hele kokte bort.

Nå skal det utarbeides rutiner for hvordan slike initiativ skal møtes.

Appellerer til de unge

HA møter landskapsarkitekt Bård Sødal Grasbekk i arealplanavdelingen og arkitektstudent Emilie Berge, som har sommerjobb samme sted.

– Mange byer har prosjekter med gatekunst, og de har gjort det på forskjellige måter. Her er mye opp til kommunen, påpeker Grasbekk.

Han påpeker at gatekunst kan tilføre merverdi til byrommene, og tiltrekke seg ungdommer og kreative personer.

Arbeidsgruppe

Nå er det satt ned en arbeidsgruppe med folk fra arealplan og kommunens kulturavdeling som skal jobbe videre med Hamar kommunes holdning til og bruk av gatekunst. Det er også aktuelt at kommunen går ut og bestiller verk selv.

Berge, som har en bachelor i kunsthistorie, har blant annet som oppgave i sommer å kartlegge steder som kan egne seg for gatekunst.

Hun synes det er spennende å tenke gatekunst i Hamars gater.

– Gatekunst er tilgjengelig og gratis, og hvem som helst kan ta del i det, sier Berge.

Egen festival?

I den interne arbeidsgruppa har det også vært snakket om å arrangere en festival om byromskultur i 2019, og det har vært møter med Hedmark fylkeskommune og Kunstbanken i sakens anledning.

– Dette er på et tidlig stadium, og prosjektet må forankres, sier Grasbekk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00