Fra Hamar kommune stiller assisterende rådmann Terje Halvorsen, ordfører Einar Busterud, Stig Vaagan (V) og Michael Oreld (H).

Like før klokken 12 ble de sluppet inn i møterommet i regjeringskvartalet. Der ble de tatt imot av Bane Nors Anne Siri Haugen, Lars Eide og Sverre Setvik.

I tillegg var det embetsfolk fra kommunaldepartementet, samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet til stede, pluss statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i kommunaldepartementet. Også underliggende etater er representert. Blant annet deltar Leidulf Mydland fra Riksantikvaren i møtet.

I møtet skal Bane Nor legge fram sitt svar på et ønske om tilleggsutredninger fra kommunaldepartementet, som de kom med i midten av mai. De har stilt en rekke spørsmål til begge trasealternativene gjennom Hamar, både det østlige og det vestlige, som Bane Nor har utredet.

Like etter klokken 14 var møtet ferdig. Ifølge presentasjonen kommer det kostnader på 700 millioner i tillegg for å gjøre den østlige traseen tilfredsstillende for jernbaneteknisk funksjonalitet (tilsving m.m.), mens den dypere senket kulvert vil koste 100 millioner kroner ekstra. 

Statssekretær Bjørnar Laabak i kommunaldepartementet opplyser at saken nå skal på høring blant de andre berørte departementene (samferdsel, klima og landbruk). Det er regelen at departementene skal ha tre ukers høringstid på seg.

- Vi satser på å ha en avklaring i løpet av august, antagelig i midten av august, sier Laabak.

Han har selv ikke landet på noen trase så langt.

- Vi har ikke konkludert, sier Laabak.

Ordfører Einar Busterud sier det nå foreligger to fullverdig utredete løsninger i øst og vest.

- Uansett trasevalg skal driftsenheten på jernbaneverkstedet opprettholdes. Det vil , beslaglegge et stort areal som ellers kunne vært brukt til byutviklingsformål, sier Busterud.  

Det betyr at jernbaneverkstedet må ha sportilgang også ved en østløsning. 

Etter møtet tror han ikke at det blir noen avklaring på traseen gjennom Hamar før i midten av august. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00