• KVINNE I TOPPEN: Stange kommune får etter alt å dømme en kvinne som rådmann.
  • SEL-ORDFØRER: - At Drønen slutter, blir et tap for Sel, sier ordfører Dag Erik Pryhn.
    Foto: Yury Rogachev

Sel-ordfører Pryhn sier Kaija Eide Drønen har stor arbeidskapasitet.

- Jeg kan gi Drønen de beste skussmål. Hun har vært en meget dyktig rådmann i Sel. Hun er flink med folk, bygger lag og team rundt seg. Hun har framdrift og utålmodighet og flink i samhandling med politisk miljø. Jeg vil legge til at Drønen er entusiastisk, sier Pryhn som har samarbeidet med Kaija Eide Drønen i sju år, altså siden 2012.

Hun kom fra stilling i Nord-Fron kommune hvor hun hadde ulike lederoppgaver. I dag sitter hun blant annet i styret i Sykehuset innlandet som styremedlem.

Ordfører Nils A. Røhne er svært godt fornøyd med at Drønen er innstilt kandidat til rådmannstillingen etter Stein Erik Thorud, som gikk av før jul.

- Jeg er glad for at vi er i mål i ansettelsesprosessen og har funnet en rådmann. Vi er veldig godt fornøyd, sier Røhne.

 

Relevant bakgrunn

På grunnlag av en samlet vurdering basert på utdannings- og erfaringsbakgrunn, intervjuer, skriftlige oppgaver, tester og referanser har ansettelsesutvalget enstemmig konkludert med å innstille én kandidat, Kaija Eide Drønen. Slik heter det i innstillingen til kommunestyret.

Her er begrunnelsen:

– Utvalget konkluderer med at Kaija Eide Drønen har svært relevant bakgrunn for stillingen som rådmann basert på sin utdanning fra universitet og høyskole, deriblant samfunnsplanlegging og sin fartstid fra lederstillinger i to østlandskommuner, hvorav de siste sju årene som rådmann. Hun har opparbeidet bred faglig innsikt innenfor kommunale stabs- og tjenesteområder kombinert med god erfaring fra rådmannsrollen.

– Hun har gjennomført organisasjonsendringer og opparbeidet kompetanse på samarbeid mellom kommuner. Drønen vurderes å inneha velegnede lederegenskaper, samt utvist evne til å fronte kommunen utad. Hun har samarbeidet tett med politisk ledelse og har velutviklet rolleforståelse.

"Drønen motiveres av å bidra til å utnytte Stange kommunes utviklingsmuligheter. Utfra en helhetsbetraktning vurderes hun til å ha gode forutsetninger for å fylle stillingen som rådmann i en større kommune som Stange og kan anbefales fra ansettelsesutvalget" heter det  i utvalgets konklusjon.

To gikk videre

Det var hodejegerfirmaet Amrop Delphi som gjennomførte innledende samtaler med åtte mulige rådmannskandidater. Fem av disse hadde en uformell samtale med ansettelsesutvalget.

To av kandidatene møtte ansettelsesutvalget til formelt intervju og disse kandidatene gjennomgikk en nærmere vurdering hos Amrop Delphi. Den ene kandidaten trakk seg fra prosessen etter intervjuet og det var derfor ikke aktuelt å innstille kandidaten som nummer to slik ansettelsesutvalget ønsket, ifølge ordføreren som har ledet saksbehandlingen.

Det ble satt av 2,6 millioner kroner til sluttavtale for Stein Erik Thorud, konstituering av ny rådmann samt rekruttering av ny rådmann.

Det ble registrert 19 søkere, hvorav 11 menn og 5 kvinner. Sju av søkerne trakk søknaden sin. Amrop Delphi har i tillegg vurdert omlag 35 potensielle kandidater og kontaktet de mest relevante av disse for å utvide kandidattilfanget.

HR-sjef i Stange kommune Inger Lise Storlien bekreftet overfor HA at Sel-rådmannen kom på banen etter etter at søknadsfristen gikk ut. Ansettelsesutvalget valgte å ta imot søknaden for å få et bedre utvalg av kandidater.

Den nye stangerådmannen var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00