Pengene går til innovasjon og nye løsninger.

Fire av prosjektene skal gi en tryggere og mer effektiv vannforsyning, men også håndtering av snø i Innlandet, og videooverføring ved nødsamtaler får pengestøtte. Fem prosjekter får mellom 10 og 14 millioner kroner.

FRAMTIDENS SNØBRØYTING

«Snø til besvær» er overskriften når kommunene Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer nå er tildelt 14 millioner kroner. Her er beskrivelsen av prosjektet:

«Store snøfall fører til store utfordringer når det gjelder brøytevirksomhet. Kommunene i innlandet ønsker å utvikle nye løsninger for håndtering av snø. (Tildeles: 14 millioner kroner)»

Smarte løsninger

– Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for framtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Som stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap levere nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, både i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

LES OGSÅ: Bedre vinterbrøyting i Hamar kostet 1,7 millioner kroner ekstra

Fakta om Innovasjonspartnerskap:

• I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca. 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca. 24 millioner kroner).

• Et innovasjonspartnerskap er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og framtidens utfordringer (se konkrete eksempler i fylkesoversikten under).

• Det er tredje gang det lyses ut penger til såkalte innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles penger til såkalte før-kommersielle anskaffelser.

• I tillegg til pengestøtten vil de utvalget prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

• Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00