I fjor sommer arrangerte fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen en fylkesvis kåring av Norges mest populære turruter. Under STI-konferansen Bergen ble det tirsdag kveld klart at det er Ilsengstiene som er kåret til Norges beste turrute.

Margrete Ruud Skjeseth fra Hamar og Hedemarken turistforening og ildsjelen Hans Kroglund kunne jublende og til stående applaus fra 300 konferansedeltakere, motta gullskiltet som forteller at Ilsengstiene er Norges beste.

De fire andre rutene i superfinalen var Trivelselskogen i Sogn og Fjordane, Borras Vestre i Finnmark, På tur i Levanger i Trøndelag, og Isesjøstien i Østfold. Vinneren ble plukket ut av en jury bestående av Tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng, Frank Skjærbekk fra Tjukkasgjengen og juryformann Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv.

– En nesten umulig oppgave

– Å kåre en vinner har vært svært vanskelig, forklarer juryleder Lasse Heimdal.

– Dette er i utgangspunktet en umulig oppgave, da vårt vakre land er variert, og gir svært ulike forutsetninger for turopplevelser enten man går på de høye fjell, langs de trange fjorder, i de dype skoger eller langs kulturlandskap på flatbygdene. Vi har derfor sett etter en tursti som i tillegg til å ha alle kvalitetene en god tursti skal ha, kan være et godt eksempel på hvordan man utnytter de lokale forhold til beste for flest mulig brukere, forklarte han fra scenen.

Frank Skjærbekk fra Tjukkasgjengen påpekte at alle de fem rutene er så flotte at alle kunne blitt årets vinner.

– Diskusjonene i juryen har vært gode, og vi ble til slutt også samstemte i begrunnelsen når vi nå står vi igjen med én vinner, sa Skjærbekk.

Hege og Stine Schultz Heireng, som står bak den populære bloggen tursøstre.no, trakk fram at vinneren av “Norges beste turrute” har klart å etablere et bredt stinettverk i et variert turområde, der naturen og kulturlandskapet spiller hovedrollen.

– Her er turruter med høy opplevelseskvalitet, som passer for ulike brukergrupper, og som er tilgjengelig hele året – til fots, med ski på beina eller på hesteryggen, sa Stine.

– Det er etablert rasteplasser, satt opp informasjonsskilt ved severdigheter og kulturminner, og satt opp flere ulike turrutemuligheter som gjør området spennende og variert – et sted man kan returnere til uten å følge de samme sporene hver gang, fulgte Hege opp.

Stolte vinnere

– Vi er kjempestolte på vegne av et lokalmiljø der både idrettslag, turistforening og 25 grunneiere bidrar til svært gode muligheter for nærmiljø friluftsliv både for dem som bor på Ilseng men også alle i Hamarregionen. Her er det tusenvis av dugnadstimer og jevn oppfølging til beste for oss alle, sier de stolte vinnerne Hans Kroglund og Margrete Ruud Skjeseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00