Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går igjen til politisk streik mot EUs jernbanepakke. Dette medfører at togtrafikken innstilles i to timer denne ettermiddagen, melder NTB.

Også forrige torsdag sto togene stille i to timer.

VG skriver at fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke, som vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Forbundene frykter at det kan gå ut over både sikkerheten og tilbudet til passasjerene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som fremtidens transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF som er sitert i VGs artikkel.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00