• PÅ PLASS: Kristian Tonning Riise, Høyre, ordfører Einar Busterud og Tor Andre Johnsen, Frp venteT spent på hva statsministeren kom med av nyheter.
    FOTO: MARIANNE THORESEN.

Det ble plutselig folksomt på Skibladner-brygga i Hamar fredag. På veg til Vågå stoppet statsminister Erna Solberg (H) sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Alt som kunne krype og gå av politikere og engasjerte i jernbanesaken var tilstede.

Med seg hadde regjeringsmedlemmene en jernbanebeskjed:

- For oss er det viktig å lytte til hva politikerne i byen mener, og de vil ha et dobbeltspor i øst. Det er en vanskelig beslutning å ta, men vi vil lytte til lokale politikere og hva de mener, og derfor vil vi nå ha flere utredninger av både øst og vest-alternativet før vi tar en endelig beslutning. Det betyr altså at vi vil vite mer om konsekvensene av å legge dobbeltsporet i øst, sa Erna Solberg, mens champagnekorkene spratt blant øst-tilhengerne.

- VIKTIG FOR BEFOLKNINGEN

Dermed sier regjeringen i realiteten verken ja eller nei til vest eller øst som trase for dobbeltspor gjennom Hamar. Samtidig betyr signalene fra regjeringen at en stasjon ved Vikingskipet er aktuell. Dermed er regjeringen på linje med flertallet i kommunestyret i Hamar.

- Vi har vedtatt at vi skal gjøre en skikkelig utredning av østalternativet, sier Solberg.

- Men vi kan ikke garantere alt før all utredning er på plass, legger statsministeren til.

Samtidig mente hun at det var en merkedag for jernbanedebatten på Hamar.

- Det er en milepæl at vi sier at øst-alternativet skal utredes ordentlig, og vi er positivt innstilt til det. 

Erna Solberg begrunnet videre regjeringens tanker slik:

- Første gang jeg ble informert om dobbeltspor-trase gjennom Hamar var for fem år siden da jeg var her i Hamar. Siden da er det sagt mye, og det har vært debattert mye om hvor et nytt dobbeltspor skal gå gjennom byen. Dette er en viktig sak for alle i byen. Mjøsa er viktig for befolkningen, for folks identitet, og kontakten med Mjøsa er veldig viktig for alle som bor i dette området, sa Erna Solberg til jubel og klappsalver.

- ØST SOM UTGANGSPUNKT

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner understreket for de fremmøtte at flere utredninger ikke vil bety en lang utsettelse, før en avgjørelse blir tatt. Sammen med kommunen skal de statlige myndighetene jobbe sammen om utredningene, og Sanner lovet en avgjørelse før jul.

Høyres førstekandidat i Hedmark, Kristian Tonning Riise, ga ros til det lokale engasjementet for at regjeringen med Erna Solberg nå har gått tydelig inn i jernbanesaken i Hamar.

- Jeg tolker regjeringen og Jan Tore Sanner dit hen, at det vi har sett i dag er en tydelig beskjed at man jobber videre med øst som utgangspunkt.

- Det er slik du tolker budskapet?

- Ja, når regjeringen sier det de gjør her nede nå, så betyr det at de jobber videre med øst som utgangspunkt. Så må vi få klargjort de manglende detaljene for å kunne gjøre et endelig vedtak, sier Riise.


- SØRLANDSPERLE

Tor Andre Johnsen, førstekandidat for Frp i Hedmark og medlem av samferdselskomiteen på Stortinget, sier det slik:

- Vi vil ha øst, og støtter Hamar kommune i det. Så må vi få litt mer kjøtt på beina rundt de forskjellige løsningene. Hamar må bli en sørlandsperle, det er det som må være målet, mener Johnsen.

- Men hva om det blir et regjeringsskifte til høsten?

- Det er ingen tom trussel om at hvis det blir en ny regjering, så kan det bli et annet alternativ enn øst, mener Johnsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00