2017 var det første året de som ønsker å bli norske statsborgere måtte bestå en statsborgerprøve.

Det ble avlagt 234 statsborgerprøver i løpet av året i Hedmark.

Dette melder Kompetanse Norge i en pressemelding.

TALLENES TALE

I hele landet ble det avlagt 6.016 statsborgerprøver i fjor. 71 prosent besto.

I Hedmark besto 68 prosent av de 234 som tok prøven.

Her er tallene kommune for kommune på Hedmarken:

Hamar: 103 tok prøven. 67 prosent besto prøven.

Løten: 25 tok prøven. 64 prosent sto.

Ringsaker: 23 tok prøven. 61 prosent sto.

MEST STRYK I RINGSAKER

Antallet for Stanges del er så lavt at det ikke oppgis strykprosent.

Med 39 prosent styrk så utmerker Ringsaker seg negativt.

Dette er hele 10 prosentpoent større strykandel enn på landsbasis, og godt over strykprosenten i Hamar som hadde nesten halvparten av alle statsborgerprøver i hele fylket.

- 2017 var første året at statsborgerprøven ble arrangert. Uten tidligere resultater å sammenlikne med er det vanskelig å si om et landsgjennomsnitt på 71 prosent bestått er et godt resultat, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund (55) i en pressemelding.

HER ER KRAVENE

Kompetanse Norge har laget Statsborgerprøven på oppdrag fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Kommunene arrangerer prøven for dem som ønsker den.

For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap.

SPRÅKFERDIGHETER

I tillegg til å dokumentere kunnskaper om det norske samfunnet, må de som ønsker å bli norske borgere dokumentere språkferdigheter på minimum A2 i norsk muntlig.

Det er også krav om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap.

I tillegg stilles flere andre krav, avhengig av hvem som søker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00