➤ Mer samarbeid, mindre lokaliseringsdebatt. Opptre som en region, uavhengig av fylkesgrenser, og sikre livskraftige bygder.

➤ Bedre kommunikasjonen, både nord-sør og øst-vest. Dobbeltspor til Lillehammer i 2030, og bredbånd til alle.

➤ Øke matproduksjonen ved å sikre gode vilkår for bøndene.

➤ Etablere mer kompetanse. Universitetet Innlandet skal på beina.

➤ Bioøkonomisk satsing. Skogen må i større grad foredles.

➤ Et nytt sykehus sentralt i Mjøs-regionen.

➤ Øke samfunnssikkerheten. Vil ha Hærens Krigsskole til Jørstadmoen og Hærens Sanitet til Terningmoen.

➤ Satsing på reiseliv.

➤ Flytte Politihøgskolen fra Oslo til Kongsvinger.

➤ Gi økt støtte til industrien, først og fremst på Raufoss.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00