Fredag 18. januar arrangeres RingsakerGallaen i Teatersalen i Brumunddal.

Priskomiteen for RingsakerGallaen, som består av ordfører Anita Ihle Steen, leder av Ringsaker Idrettsråd, leder av Ringsaker kulturråd, politikerrepresentant Odd-Hermann Roel Børke, næringslivsrepresentant Karl Olav Nordengen, Rådmann Jørn Strand, kart og byggesakssjef Atle Ruud, og kultursjef Asle Berteig, har på bakgrunn av innkomne forslag vedtatt hvem som skal nomineres til de ulike prisene for RingsakerGallaen i 2019.

Idrettsprisen

Idrettsprisen kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker.

For inneværende er det bedt om nominasjoner for et særskilt arbeid med å rekruttere og beholde barn og ungdom i idretten.

Komiteen nominerer følgende tre kandidater til Idrettsprisen:

* Brumunddal Alpin

* Turngruppa i Nes Sportsklubb

* Brumunddal Sykleklubb

Kulturprisen

kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker.

For inneværende år er det bedt om nominasjoner til «Årets kulturutøver».

Komiteen nominerer følgende tre kandidater til Kulturprisen:

* Brumunddal Jente og guttemusikk ved dirigent Magne Otervik

* Lars Erik Holter

* Ungdomskoret Amazing

Byggeskikkprisen

kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune.

Ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø.

Komiteen nominerer følgende tre kandidater til Byggeskikksprisen:

* Nye Graaten

* Byporten Sør

* Moelv skole og Moelvhallen

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgs-, inkluderings- og frivillighets-arbeid i Ringsaker.

Komiteen nominerer følgende tre kandidater til Frivillighetsprisen:

* Ringsaker Bygdekvinnelag

* Emma Kristine Laier Johnsen og Anne June Skarpnord

* Stafett for livet

Næringsprisen

kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional, nasjonal eller internasjonal.

Komiteen nominerer følgende tre kandidater til Næringsprisen:

* WOODCON

* ASKO

* Kong Arthur

Ringsakerprisen

Hovedprisen denne kvelden kan tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv. Til Ringsakerprisen er det ikke tre nominerte og en vinner. Priskomiteen utpeker en vinner som er unntatt offentlighet fram til Ordføreren kunngjør vinneren fra scenen under arrangementet.

I tillegg tildeles alle internasjonale medaljører en heder under RingsakerGallaen.

Alle idrettslagene bes om å melde inn sine internasjonale medaljører til Ringsaker idrettsråd.

Vedtaket er unntatt offentlighet fram til det presenteres under RingsakerGallaen 18.01.18.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00