- Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Erling Aas-Eng, leder i 

Mandag ble det klart at regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringen tillater kun å ta ut én flokk - Slettås-flokken i Trysil.

- Med denne avgjørelsen gjør regjeringa og statsminister Erna Solberg en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd, og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Aas-Eng.

FORNØYD, MEN...

Han er glad for at Slettås-flokken omsider tas ut, etter mange år med store problemer og konflikter. Men han understreker at uttak av kun én flokk ikke er tilstrekkelig for å få antall ulv i tråd med bestandsmålet. Derfor må også flokkene Mangen (Akershus-Hedmark) og Hobøl (Østfold) tas ut.

- Mange som bor og lever inne i ulvesona har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Dette var den store testen på om regjeringen var villige til å gjøre det Stortinget har bestemt, nemlig å gjøre en nødvendig regulering av ulvebestanden. Vi må i dag konstatere at det er de ikke, sier han.

I nyere tid har det ikke vært så mange ulv i norsk natur som det er i dag, likevel mener altså regjeringen at bestanden skal øke.

OVER BESTANDSMÅLET

- Vi ligger allerede langt over det bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden. Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt faktisk blir gjennomført, sier Aas-Eng.

Siden innføringa av forvaltningsområdet for ulv i 2004 og fram til i dag har et økende rovdyrtrykk gjort det vanskelig å drive næring i utmarka. Spesielt tydelig er dette i den delen av sona som ligger i Hedmark fylke. Her er bruken av utmarksbeite i praksis er avviklet, bestanden av elg er kraftig redusert, frustrasjonen er stor og mange føler på en utrygghet.

NOAH REAGERER OGSÅ

NOAH reagerer sterkt på at regjeringen tillater nedskyting av en hel familieflokk innefor ulvesonen. - Næringsinteresser bidrar til å holde ville dyr på grensen til utrydding, mener NOAH.

NOAH, en organisasjon som alltid fremmer dyrenes sak, reagerer sterkt på at Slettåsflokken skal skytes:

- Ulvesonen utgjør bare 5 prosent av Norge. Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når det nå også åpnes for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor. Å skyte denne flokken, tjener intet annet formål enn å tilfredsstille de som ønsker færrest mulig ulv i Norge. Det er ingen hjemmel i Bernkonvensjonen for å redusere antallet av en kritisk truet art på grunnlag av at noen misliker arten, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.


NORGE BLANT VERSTINGENE

NOAH mener regjeringen med dette grepet plasserer Norge blant verstingene i forhold til vern av truede arter:

- Mens internasjonale miljøforskere advarer mot den sterke reduksjonen av arter verden over, lar norske politikere næringsinteresser få forrang fremfor vern av truede dyr. Idéen om å sette et maksimumsmål for truede arter, som dømmer dem til en fortsatt truet tilstand, er absurd. Nå bestemmes norsk naturforvaltning utifra dette håpløse utgangspunktet. Flertallet av nordmenn ønsker ikke en slik behandling av ville dyr og natur - vi ønsker en regjering og et Storting som ser alvoret og prioriterer vern av ville arter. Det har vi ikke nå - og vi er mange som er svært opprørt over dette, sier Siri Martinsen.

NOAH vil nå mobilisere for å bevare de ville dyrene i Norge, og forventer sterke reaksjoner også fra utlandet.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00