Kommunedelplanen for dobbeltspor på jernbanen mellom Sørli og Brumunddal ligger nå til behandling i kommunaldepartementet.

Ifølge HAs kilde i regjeringsapparatet vurderer departementet om Hamar kommunestyres vedtak 21. desember i fjor om å vedta øst-traseen er gyldig eller ikke i henhold til plan- og bygningsloven.

Vedtok øst-trasé

Kommunestyret fattet sitt vedtak med 38 mot 1 stemme med mange usikkerhetspunkter.

Kommunestyret vedtok en annen stasjonsplassering enn Bane Nor har konsekvensutredet. Kommunestyret vedtok også at landbrukskulvert på Børstad skulle vurderes i neste planfase. Hva en slik kulvert vil koste og utformingen av den er ikke utredet. I tillegg kommer tilsvingen for godstogene mellom Dovrebanen og Rørosbanen. For den har imidlertid Bane Nor fått et tilleggsoppdrag i å utrede.

Landbruksdirektoratet er inne på det samme som departementet i sin uttalelse til innsigelsessaken som ble sendt til Landbruks- og matdepartementet 4. april.

Landbruksdirektoratet mener at planvedtaket som Hamar kommunestyre fattet, er gjort uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

De er særlig opptatt av at miljø/landbrukskulverten på Børstad/Tommelstad. De mener det bør være kjent hva den vil koste, og hvilken effekt en slik kulvert vil ha på jordressursene før trasévalget tas.

Avkrefter ikke

HA har forelagt opplysningene om diskusjonen i departementet vedrørende om kommunestyrets vedtak er gyldig eller ikke for avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i kommunal- og arealseksjonen i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Han er ansvarlig for behandlingen av innsigelsessaken, og var på Hamar under befaringen 2. mars.

– Vi kommenterer ikke våre vurderinger undervegs i en saksbehandling, sier Horgen.

– Men kan du avkrefte at dere gjør slike vurderinger?

– Jeg går ikke inn i slike spørsmål. Vi vurderer alle sider ved saken, sier Horgen.

Det er flere mulige scenarier dersom departementet konkluderer med å kjenne kommunestyrets vedtak ugyldig. Ett svar kan være tilleggsutredninger. Et annet kan være å sende saken tilbake.

- GODT NOK, SIER KOMMUNEN

Hamar kommune mener øst-traseen er tilstrekkelig utredet til at kommunestyrets vedtak er gyldig. 

Assisterende rådmann Terje Halvorsen er kommunens prosjektleder i jernbanesaken. Han viser til at kommunestyret mener beslutningsgrunnlaget er godt nok til å fatte et vedtak i saken.

– Underveis har det vært en løpende diskusjon med Bane Nor om detaljeringsnivået på kommunedelplanen. Alle de vanskelige tingene som sporhøyde, stasjonsplassering og landbrukskulvert på Børstad/Tommelstad har Bane Nor henvist til neste planfase, som gjør at det er masse som er uavklart, sier Halvorsen.

Kommunen ba 19. januar om et møte med konsernledelsen i Bane Nor for å utdype kommunens vurderinger og begrunnelser for sitt vedtak i saken.

Etter at de ikke hørte noe hele våren, purret rådmann Bjørn Gudbjørgsrud opp dette møtet 24. april. Nå sier Halvorsen at de driver og avtaler et møte med Bane Nor etter denne purringen.

Landbruks- og matdepartementet holder med Stange og Ringsaker kommuner og Fylkesmannen i Hedmark i diskusjonen om etterbruk av gammel jernbanegrunn.

Stange og Ringsaker

Den store trasédiskusjonen gjennom Hamar, har overskygget et annet konfliktpunkt, som også ligger i kommunaldepartementet for avgjørelse.

Det gjelder etterbruk av dagens areal til jernbane når traseen flyttes. Dette er aktuelt i Stange og Ringsaker.

Striden har gått på når det skal være avklart hva dette arealet skal brukes til, og Bane Nor har stått steilt mot kommunene og Fylkesmannen i Hedmark.

Nå har Landbruks- og matdepartementet sendt sin vurdering av innsigelsene som gjelder Stange og Ringsaker kommuner. Brevet HA har fått innsyn i, er datert 3. mai.

Landbruksdepartementet uttaler seg i dette brevet ikke til trasévalget i Hamar, men kun til etterbruk av gammelt spor i Stange og Ringsaker. Landbruksdepartementet anbefaler kommunaldepartementet å støtte Fylkesmannens anbefaling om at det senest ved høring av reguleringsplanforslag for nytt dobbeltspor skal være avklart etterbruk av gammelt spor. Kommunenes vedtak er i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Dermed får ikke Bane Nor medhold i sin tilnærming til saken.

Bane Nor på sin side har argumentert med at de frykter forsinkelser i utbyggingen av dobbeltspor dersom bruken av gammelt jernbanespor skal være avklart før reguleringsplanen for nytt dobbeltspor. Kommunaldepartementets endelige vedtak er ventet før eller etter sommeren.

Les også
Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.